Mk 8, 11-13 / medytacja

Medytacja ze spotkania 21 stycznia 2019
Temat: Zaufanie

”Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu». I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę”. (Mk 8, 11-13)

Kontynuuj czytanie „Mk 8, 11-13 / medytacja”