Formacja Domowników Boga

1. Maj: Apostolstwo przez pryzmat Kerygmatu

Zadanie: Zachęcamy aby komuś pomóc np. poprzez zaangażowanie w wolontariat.

2. Kwiecień: Braterstwo z perspektywy Kerygmatu

Zadanie: Zachęcamy aby pójść na kawę lub spacer z bratem/siostrą ze wspólnoty którą się najmniej zna, z którą się rzadko rozmawia.

3. Marzec: Braterstwo z perspektywy Kerygmatu

Zadanie: Zachęcamy aby w tym miesiącu zrobić coś dobrego (uczynki miłosierdzia) wobec bliźniego, aby być bardziej czujnym na potrzeby bliźniego.

4. Luty: Propozycja modlitwy – Skrutacja

Wprowadzenie do modlitwy cz.1

Wprowadzenie do modlitwy cz.2

Zadanie: Zachęcamy w tym miesiącu do praktykowania sposobu modlitwy jaką jest Skrutacja.
Jeśli ktoś nie posiada Biblii Jerozolimskiej, zachęcamy do użycia wersji online: https://kazimierz.archibial.pl/docs/biblia_jerozolimska.pdf

5. Styczeń: Uczniostwo z perspektywy Kerygmatu

Zadanie: Usiądź i przypomnij sobie moment gdy Jezus przyszedł do Ciebie i powiedział: choć za mną, gdzie zostałeś/aś przez niego zaproszony/a do stania się jego uczniem/uczennicą. Następnie zachęcamy do spisania swojego świadectwa.

6. Grudzień: Medytacja – Synostwo

medytacja (01.12.2022)
Zadanie: Przyjęcie synostwa oznacza wielką imprezę. Grudzień jest wyjątkowym miesiącem, w którym obchodzimy „urodziny” Jezusa. Zrób sobie małą imprezę, sam lub z kimś, i uczcił to, że jesteś dzieckiem Boga.

7. Listopad: Synostwo z perspektywy Kerygmatu

Zadanie: Poświęć każdemu członkowi swojej rodziny jeden dzień: pomódl się za niego, a może i z nim, spotkaj się z nim, porozmawiaj.

8. Październik: Kerygmat

konferencja Agnieszki (10.10.2022)