W roku formacyjnym 2020/21 pogłębiamy swoją wiarę w oparciu o podręcznik “Szkoła życia we wspólnocie” A. Golba,  wyd. Apostolicum. Przyglądamy się miejscu naszej Wspólnoty w Kościele, a także naszemu osobistemu miejscu we wspólnocie, którą tworzymy. Odkrywamy, jakim bogactwem obdarzył nas Niebieski Ojciec dając Wspólnotę. Uczymy się w niej upodabniać do Jezusa, wzrastać w miłości do braci i sióstr, aby otrzymane we Wspólnocie dobro nieść dalej.

Rozważania dodatkowe – do pobrania