Medytacja z 20 stycznia 2020

„Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: „Rabbi wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”. Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło jest ciałem, a to co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem Ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

J 3, 1-8

Modlitwa przygotowawcza: poproś Ducha Świętego o to, aby Twoje zamiary, myśli i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej chwale Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie tą sytuację. Nikodem przychodzi do Jezusa, przychodzi nocą. Spotkanie i rozmowa. Rozmowa Boga z człowiekiem. A teraz przenieś się oczami wyobraźni do konfesjonału. Do miejsca, w którym spotykasz Boga. Może masz jakieś wątpliwości, zadajesz pytania, wysłuchujesz odpowiedzi. Zastanów się, czy potrafisz dostrzec Jezusa za osobą spowiednika? Jezus cię wysłuchuje, przebacza i z wielką radością na nowo przyjmuje do siebie.

Prośba o owoc: Proś Pana w modlitwie o moc Ducha, aby twoje słowo było Jego słowem, twoja myśl Jego.

Puncta:

1. Życie w łasce uświęcającej
Łaska uświęcająca i wielki dar oznaczają dokładnie to samo. Świadectwo: Kiedy dłuższy czas nie mogę przystąpić do Sakramentu Eucharystii to mam wrażenie, że powoli umieram. Jakbym cierpiała na nieuleczalną chorobę, która mnie sukcesywnie wykańcza. To jak przechodzenie z życia do śmierci. Myślę sobie jednak, że nie to jest najgorsze. Jesteś martwy, ale możesz być żywy. Mimo tego ciągle jesteś martwy. Zapewne o wiele rzeczy w życiu warto zawalczyć, kwestia priorytetów. Nie mniej jednak jest jedna rzecz o którą zawalczyć po prostu trzeba, zawalczyć o to, aby żyć w łasce uświęcającej. Życie w Duchu Świętym jest pragnieniem pozostawania w jedności z Bogiem w Komunii. Zapragnij teraz mocno zjednoczenia ze swoim Ojcem, jak dziecko, które chce się po prostu przytulić. Pozwól sobie na to, aby Duch cię prowadził, otwórz serce i usłysz Jego „szum”.

2. Duch Święty – Duch radości, Duch pocieszyciel
Żywy Bóg, a innego nie ma, pochyli się nad każdą twoją sprawą, o ile powiesz działaj Duchu Święty, bo ja chcę się odrodzić na nowo i w Tobie radować. Przyjrzyj się sobie, zobacz do jakiego obszaru swojego życia, swojej codzienności chcesz dziś w szczególności zaprosić Ducha Świętego.

Zakończ modlitwą „Ojcze nasz”.