Medytacja z 11 marca 2019

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień» Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Mt 4, 1-11

Modlitwa przygotowawcza: poproś Ducha Świętego o to, aby Twoje zamiary, myśli i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej chwale Boskiego Majestatu

Obraz: wyobraź sobie Jezusa znajdującego się na pustyni, jest zatopiony w modlitwie. Przyjrzyj się Jego twarzy, zobacz jak w pełnej miłości rozmowie jednoczy się z Bogiem Ojcem.

Prośba o owoc: o odwagę stawania w prawdzie i łaskę spojrzenia na siebie oczami Boga.

Puncta:

1. Słuchaj, Izraelu

Jednym z pierwszych działań szatana jest wprowadzenie zamętu do naszego serca, a co za tym idzie podważenie miłości Boga i naszej wiary w nią. „Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś przez Niego kochany, nie powinieneś odczuwać braku, cierpienia, trudności, a odczuwasz. Jeśli jesteś taki ważny w oczach Boga, to dlaczego pozwala na te wszystkie krzywdy.. Zobacz jak innym się układa.. Bóg chyba o tobie zapomniał. Zobacz jak inni są szczęśliwi.. Jesteś pewien, że twój Bóg tak bardzo cię kocha?”

Zły duch nieustannie szepcze to nam do ucha. A my zaczynamy go słuchać, wchodzimy z nim dialog, poświęcamy mu nasz czas. Do naszego serca wkrada się zwątpienie w miłość Boga, próbujemy sobie radzić sami i zanim się nie obejrzymy oddalamy się od Niego. A Bóg czeka na nas i nie przestaje o nas walczyć. I jak mamy poznać odpowiedzi na te pytania, usłyszeć prawdę o nas, skoro nie dajemy Bogu czasu na to, by nam o tym opowiedział? Jak mamy na nowo uwierzyć w to, że jesteśmy ważni, kochani, skoro nie przychodzimy do Źródła Życia? „Słuchaj, Izraelu”- poproś Jezusa o dar bliskiego, szczerego spotkania z Nim i zasłuchania w Niego.

2. Złoto

Miłujący Bóg każdą, nawet najsilniejszą pokusę, nasz najgorszy upadek, największe zło pragnie przekuć w jeszcze większe dobro. On Jest Panem rzeczy niemożliwych, wierzysz w to? „Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu.” Nie jest wolą Boga, abyśmy byli kuszeni, ale dopuszcza to, byśmy zostali poddani próbie. Nie po to, aby nas pogrążyć, ale po to, by nas uzdrowić. „Próba ma wydobyć na światło dzienne to, co ukrywa się w środku, a często jest osłonięte maskującymi pozorami.” To nie Bóg dowiaduje się o nas czegoś nowego, ale to my sami poznajemy prawdę o sobie. Prawdę, przed którą często uciekamy, bo boimy się, że ona jakoś nas przekreśli, że nie znajdzie się w nas wystarczająco dużo dobra. Bóg zna prawdę, wie, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale w tym wszystkim szalenie przez Niego kochani. On pierwszy stoi za nami murem mówiąc „Poradzisz sobie! Nie zabraknie Ci mojej łaski. A gdy upadniesz, wracaj, czym prędzej. Czekam na Ciebie z rozpostartymi ramionami!” Czy pozwalasz Bogu sobie pomóc? Czy wierzysz Mu, że nigdy Cię nie upuści i wydobędzie cię z najgorszego bagna?

„Wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.”

Zakończ modlitwą: Ojcze nasz.