Medytacja z 16 września 2019

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”

J 16, 12-15

Modlitwa przygotowawcza: prosić o to, aby Twoje zamiary, myśli i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej chwale Boskiego Majestatu

Obraz: wyobraź sobie Jezusa siedzącego z apostołami. Rozmawiają, śmieją się. Między nimi panuje szacunek, miłość i radość. Zobacz jak pytają o Ciebie, są Tobą zainteresowani.

Prośba o owoc: o to, żeby zobaczyć kto w moim życiu był ważny, jest ważny i dla kogo ja byłam/em i jestem ważna/y

Punkta

1. Ważne osoby w moim życiu

Powyższa rozmowa Jezusa z uczniami ma miejsce w czasie Ostatniej Wieczerzy, tuż po umyciu nóg apostołom i po ujawnieniu zdrajcy. Jezus kieruje swoje słowa do apostołów z którymi był w szczerej relacji przyjaźni, którym ufał, przy których czuł się dobrze.

Pomyśl o ważnych osobach w Twoim życiu, z którymi byłeś w relacji. Przypomnij sobie kto był ważny na początku Twojego życia? Kto był ważny w trakcie szkoły? Kto był ważny w miejscach w których mieszkałeś? W miejscach, w których pracowałeś? Pomyśl o trudnych momentach w Twoim życiu. Kto Ci wtedy towarzyszył? Z kim odpoczywałeś, dzieliłeś czas, pasje? Z kim czułeś się dobrze?

2. Jestem ważny

I Ty byłeś ważny dla wszystkich osób, o których pomyślałeś. Byłeś ważny i jesteś ważny. To Ty też towarzyszyłeś im w złym czasie i w dobrym podobnie jak Jezus z apostołami. Dzieliłeś zainteresowania, radości i troski. Nawet jeśli teraz kontakt jest trudny, to nadal są to ważne osoby i Ty jesteś dla nich ważny.

Będąc w relacjach z innymi jesteś podobny do Jezusa. Dopiero człowiek w relacji jest obrazem Najwyższego. Poproś Ducha Św., Ducha Prawdy, żeby „doprowadził Cię do poznania całej prawdy” o Tobie, Twoich relacjach, Twojej roli w relacjach.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym co jest teraz w Twoim sercu. Czy warto wracać do jakiejś relacji? Poświęcić jej więcej czasu, uwagi?

Zakończ modlitwą: Ojcze nasz.