Medytacja z 19 listopada 2018

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym”

Ef 1, 3-6

Modlitwa przygotowawcza: poproś Ducha Świętego o to, aby Twoje zamiary, myśli i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej chwale Boskiego Majestatu

Obraz: przypomnij sobie osobę z Twojego otoczenia, którą mógłbyś określić jako świętą. Przypomnij sobie jaka jest, ile jest w niej dobroci, ciepła, cierpliwości, radości, odwagi. Wyobraź sobie, że pijecie razem herbatę i że jest Wam razem dobrze.

Prośba o owoc: o odwagę kroczenia drogą do świętości

Puncta:

  1. Świętość jest dla Ciebie
    Sobór Watykański II mówi: „Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak wielkich środków zbawienia, we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały”. Wzory świętości mogą wydawać się nieosiągalne. Jednak należy pamiętać, że ich świadectwa mają nas motywować, a nie oddalać od drogi jaką przygotował nam Pan. Każdy powinien rozpoznać swoją drogę do świętości, wydobyć z siebie to, co ma najlepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił. Usiłowanie naśladowania tego, co nie jest dla nas pomyślane, może okazać się marnowaniem sił. Misja, jaką masz tu, na ziemi, jest Twoją drogą do świętości. Działanie uświęca. Jesteś powołana/y do życia kontemplacją pośród działania i uświęcasz się w odpowiedzialnym wypełnianiu swojej misji. W jaki sposób starasz się kształtować swoje życie na podobieństwo Jego życia? Jakie działanie Cię uświęca (w pracy, w domu, w zajęciach poza pracą)? Co Bóg chce powiedzieć innym poprzez Twoje życie?
  2. Postępowanie drogą Błogosławieństw
    Wspaniały obraz świętości proponują nam Błogosławieństwa. Pewne cechy pozwalają nam lepiej zrozumieć styl życia, do którego wzywa nas Pan poprzez Błogosławieństwa. To: cierpliwość i łagodność, radość i poczucie humoru, śmiałość i zapał. Ile jest cierpliwości i łagodności w Twojej codziennej misji? Cierpliwości względem siebie. Do tego, że nie od razu jesteś w stanie wszystko zmienić? Cierpliwości względem innych ludzi. Do tego, że nie są jeszcze w tym miejscu, w którym chciałabyś/chciałbyś, żeby byli? Cierpliwości względem Pana Boga. Do tego, że nie działa tak jakbyś tego oczekiwał/a? Ile jest śmiałości i odwagi w pójściu za Ewangelią, w zrywaniu z tym co złe, otwieraniu się na działanie? Ile jest w Tobie radości, dystansu do siebie, do ludzi?

Zakończ modlitwą Ojcze nasz