Medytacja z 18 maja 2020

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.”

J 16, 12-15

Modlitwa przygotowawcza: poproś Ducha Świętego o to, aby Twoje zamiary, myśli i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej chwale Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że idziesz z ufnością krok po kroku, nie wiedząc co na Ciebie czeka za zakrętem.

Prośba: o poddanie się natchnieniom Ducha Świętego.

Puncta:

 1. Cierpliwość
  „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie”. Jezus kieruje te słowa do uczniów w Wieczerniku. Kieruje je również do Ciebie. Chce Ci powiedzieć, że życie z Nim to proces, że wszystko wymaga czasu i że On zna odpowiedni moment na wszystko. Zapewnia, że cierpliwość popłaca, że doprowadzi do poznania prawdy.

  Przypomnij sobie wydarzenia w których Bóg prowadził Cię do zrozumienia prawdy o Tobie, o drugim człowieku, o danej sytuacji krok po kroku. Święty Paweł w Liście do Koryntian pisze, że „miłość cierpliwa jest, łaskawa jest(…)”. Nie bez powodu cierpliwość jest wspomniana jako pierwsza cecha miłości. Zastanów się czy jesteś w miłości do Boga cierpliwy/cierpliwa. Proś Ducha Prawdy o to, żebyś był/a cierpliwy/a i potrafił/a zaakceptować to, że nie musisz wiedzieć wszystkiego od razu.
 2. Moje Jezusowe życie
  „On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi”. Duch Św. jest chwałą Jezusa. Jeżeli poddasz się prowadzeniu Ducha Św. to Twoje życie będzie Jezusowe. Takie życie polega przede wszystkim na tym, żeby w centrum Twoich myśli, pragnień, czynów była Wola Boża. Posłuszeństwo i życie Jezusa dla Ojca wyraża się w miłości.

  Zastanów się czy jest w Tobie pragnienie, żeby poddać się natchnieniom Ducha Św. i żyć na Bożą Chwałę. Czy możesz powiedzieć o swoim życiu podobnie jak Jezus – Żyję dla Ojca? Proś Ducha Św. o natchnienia jak żyć całkowicie, bez reszty dla Boga.

  Na koniec pomódl się słowami św. Jana Pawła II – Ześlij na mnie Ojcze, nowe tchnienie Ducha, abym mógł/mogła godnie kroczyć drogą chrześcijańskiego powołania.

Zakończ modlitwą „Ojcze nasz”.