Medytacja z 7 października 2019

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.”

Ef 2, 14-21

Modlitwa przygotowawcza: poproś Ducha Świętego o to, aby Twoje zamiary, myśli i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej chwale Boskiego Majestatu

Obraz: wyobraź sobie, że Bóg czeka na Ciebie gotowy by słuchać

Prośba o owoc: poproś Pana o wlanie w Twoje serce pragnienia bycia z Nim i tęsknoty za Nim

Trwanie przy Chrystusie

Powyższy fragment z listu Św. Pawła zawiera bardzo dobre wskazówki do medytacji. Pokazuje też co za sobą niesie modlitwa. Mowa tu o postawie klęczącej, która jest bardzo godna i wyraża poddanie się Bogu. W tej pozycji św. Paweł pokazuje siebie jako sługę Boga, uniża się przed Nim i zanosi do niego prośby. Ważne jest również to co modlitwa przynosi – duchowe wzmocnienie „sił wewnętrznych człowieka”, wyczuwanie tego co nie zostało objawione naszym zmysłom.

W najbliższym czasie trwania seminarium Chrystus chce, żebyś napełnił/a się „Pełnią Boga”. Do tego potrzebuje też jednak Twojej chęci do trwania przy nim, spotkania z Nim jak z najlepszym przyjacielem, zarezerwowania czasu tylko dla Niego i dla Ciebie. Zastanów się jakie jest twoje nastawienie przed seminarium. Czy chcesz modlić się jak św. Paweł – pełna/pełen oddania, wiary w to, że w ten czas zostaniesz wzmocniona/y.

Twoje pragnienie

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Te słowa są nie tylko zachętą, ale i zapewnieniem, żebyś zaczęła/zaczął wierzyć w Bożą moc czyniącą cuda, czyniącą rzeczy których nawet nie śniłaś/eś.

Przed Tobą czas seminarium duchowego. To czas kiedy Bóg będzie wylewał na Ciebie swoje łaski. Jakie jest pragnienie Twojego serca na ten czas? O czym marzysz? Co chcesz, żeby się zmieniło w Tobie, Twoim życiu w najbliższych tygodniach? Wypowiedz swoje marzenia przed Tym, który może WSZYSTKO.

Zakończ modlitwą: Ojcze Nasz.