Medytacja z 20 kwietnia 2020

„Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. „A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.”

J 20, 19-31

Modlitwa przygotowawcza: poproś Ducha Świętego o to, aby Twoje zamiary, myśli i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej chwale Boskiego Majestatu.

Obraz: Spróbuj w tej modlitwie wyobrazić sobie Jezusa Zmartwychwstałego, z obrazu Miłosierdzia Bożego, Jezusa który z wielką miłością wpatruje się w ciebie, który przenika twoją duszę, wpatruj się w oblicze kochającego Jezusa. Zobacz, On swoją ręką przywodzi Cię do Siebie.

Prośba: Proś w tej modlitwie o miłosierdzie dla siebie i całego świata.

Puncta:

  1. Uczeń Jezusa
    Jezus przychodzi do apostołów i pozdrawia uczniów słowami „Pokój wam”. Jezus zmartwychwstały przynosi pokój. Wypełnił On wolę swojego Ojca ,wykupił wszystkie narody świata, całą ludzkość po wieki i przynosi pokój. Jezus wyraźnie skupia się na rzeczywistości, skupia się na tym, co jest tu i teraz. A czy ty myślisz o tym, co jest tu i teraz, czy może żyjesz przeszłością, albo jedynie planujesz nieporadnie, po swojemu na przyszłość, zastanawiając się jak to będzie? Jeśli tak, to czy nie jesteś zmęczony/a takim stanem rzeczy? Jezus posyła apostołów, otrzymują od Niego zadanie, dar odpuszczania grzechów, daje im swojego Ducha. Jak myślisz jakie zadanie Bóg powierza Tobie? Jesteś dla Niego tak samo ważny, jak apostołowie.
  2. Twoja wiara w miłosierdzie Boże
    Po świętym Tomaszu i apostołach, byli inni, którzy widzieli Jezusa i jednocześnie ogromnie dużo zrobili, aby przybliżyć nam wszystkim Jego dobroć, miłość (np. święta Faustyna Kowalska).Nie muszę widzieć Boga, żeby wiedzieć, że mnie kocha i pragnie mojego dobra, tego najwyższego dobra, jakim jest zbawienie. Jaka jest Twoja wiara w dobrego Boga, pełnego miłosierdzia dla Ciebie i wszystkich ludzi na świecie? Bóg się o ciebie martwi, gdy widzi jak grzech wyniszcza twoją duszę, pozbawia cię wolności, prawdziwej wolności. Boże miłosierdzie
    jest wspaniałym darem, wyrazem największej miłości wobec ciebie, mnie i każdego człowieka. Nie ma nic wspanialszego od uwolnienia z grzechu i bycia w stanie łaski uświęcającej. Jezus zmartwychwstały pragnie być miłosierny. Bóg, najwyższy Pan dzisiaj też czyni wiele znaków wobec swoich dzieci zawsze z poszanowaniem naszej wolności i wedle Swego uznania. Zastanów się przez chwilę nad tym, co jest dla ciebie szczególnie trudne i uciążliwe. Oddaj Bogu siebie, swoje życie i sprawy, pozwól, aby to On się zajął tym wszystkim. Zaufaj Panu, szukaj ukojenia w Jego miłosierdziu, przytul się do serca Jezusa, to naprawdę pomaga.

Zakończ modlitwą „Ojcze nasz”.