Domownicy Boga to wspólnota stworzona przez młodych, pracujących ludzi. Są to osoby stojące u progu ważnych decyzji, zawierania relacji, budowania kariery zawodowej, rozeznawania powołania. Każda z osób tworzących domowników jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Podstawą wspólnoty jest dzielenie się tym jak Pan Bóg błogosławi nam w życiu. Dzięki swojej indywidualności ubogacamy się wzajemnie, tworząc silną grupę, gdzie każdy czuje się jak w domu. W liście do Efezjan czytamy:

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.

Ef 2, 19-20

To Jezus jest naszym motywatorem, aby móc żyć w pełni, w duchu MAGIS, to znaczy by bardziej i mocniej doświadczać obecności Boga w życiu codziennym.

Wspólnota Domownicy Boga opiera się na duchowości ignacjańskiej, duchowość ta niesie w sobie przedziwną mądrość modlitwy, dar prostego zwracania się ku Bogu i rozeznawania, które każdą czynność, każdą chwilę życia odnosi do Jego jedynego Źródła, by wszystkie nasze czyny i myśli były skierowane na większą chwałę Boga.