Medytacja z dnia 21 września 2020

„Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”

Mt 9, 9-13

Modlitwa przygotowawcza: poproś Ducha Świętego o to, aby Twoje zamiary, myśli i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej chwale Boskiego Majestatu

Obraz: wyobraź sobie siebie siedzącego z Jezusem przy wielkim stole. Zobacz jak dołączają do was kolejne osoby – grzesznicy i celnicy. Przyjrzyj się twarzy Jezusa, w jaki sposób na nich patrzy, jak do nich mówi, jak wsłuchuje się w to, czym się z nim dzielą.

Prośba o owoc: o serce rozpalone miłością do Boga i ludzi

Puncta

1. Przemieniająca Miłość

Tym co daje nam nadzieje, mobilizuje do działania, wyrywa nas ze śmierci do życia jest miłość Boga.
W obliczu doświadczenia bycia bezgranicznie kochanym wszystkie dotychczasowe przyjemności i uczucia bledną. Jesteśmy w stanie rzucić wszystko i pójść za tą Miłością.

Przypomnij sobie ten moment w twoim życiu, kiedy Bóg swoją miłością wezwał cię do bliskości ze sobą. Być może to była jedna chwila, która całkowicie zmieniła Twoje życie. Może to był proces, może od zawsze byłeś blisko Niego i słyszałeś każdego dnia to ciche wezwanie do pogłębienia relacji z Nim. A może ta relacja zrodziła się w bólach i trudach? Porozmawiaj z Bogiem o tym, zobacz jaką drogę razem przeszliście. Poproś o odnowienie tej bliskości, o Ducha Świętego. A jeśli nie doświadczyłeś takiego spotkania Miłości, jeśli czujesz pustkę i tęsknotę tym usilniej proś Ducha Świętego o doświadczenie przemieniającej miłości. Już samo to pragnienie jest obietnicą Boga, a On zawsze dotrzymuje danego słowa.

2. Moja droga

Jezus z każdym z nas ma indywidualną relację i chce, abyśmy realizowali ją we Wspólnocie. Może widzisz siebie jako grzesznika lub celnika, który mimo pragnienia bycia blisko Jezusa gubi się na ścieżkach wiary i co chwilę upada. Grzesznika, który jest kochany za darmo. Może odnajdujesz się w postawie faryzeuszy? Trwasz przy Bogu od dawna, od zawsze we wspólnotach, starasz się ze wszystkich sił wzrastać duchowo i dobrze ci to idzie, a mimo to często masz wrażenie jakby Bóg był nieobecny. W sercu pojawia się nuta zazdrości, może nawet uczucie niesprawiedliwości, gdy widzisz jaki łatwy przystęp do Jezusa mają celnicy. Bóg obdarza cię miłością za darmo. Czeka, aż ją po prostu przyjmiesz. Nie porównuj się z innymi.

Może jesteś zaproszony do przyjęcia postawy Jezusa we Wspólnocie? Do zasiadania z celnikami, grzesznikami i faryzeuszami przy jednym stole. Do budowania jedności i wzmacniania miłości braterskiej. W której postawie się odnajdujesz? Do której czujesz się zaproszony?

Zakończ modlitwą: Ojcze nasz.